top of page

מקום פטור 2017/2018 

 

חיפשתי בנוף בארץ מקומות שאין בהם סממנים ישראליים, כדי שאוכל להתחבר אליהם בקלות ולהפוך אותם לנוף אלטרנטיבי עבורי. 

מקומות שמותר להיכנס אליהם ולהוציא מהם כל דבר. 

תוך כדי הפעולה הזאת, הבנתי שבית אינו בהכרח מקום קבוע, בית עבורי הוא רעיון שאפשר לקחת לכל מקום.    

bottom of page