top of page

"תכולה = כל מה שבפנים" 

 עבודת הגמר לתערוכת בוגרים 2019/2020, בית ספר מנשר לאמנות.

 

 מיצב המכיל תצלומים, אובייקט תלת ממדי ועבודות מחומרים נוספים כמו קרטון, מסקינגטייפ ואור. האובייקט המרכזי הוא הסרביס של אמי שהיגר אתנו מהבית בפורטוגל.  סרביס זה היה סמל של בית טוב ומשפחה יציבה.

bottom of page